Privacyverklaring

Versie 0.1
Deze verklaring is voor het laatste aangepast op 25-8-2020

Met SeedFair gaan we verspilling van goede zaden tegen door kwaliteitszaad aan te bieden voor een scherpe prijs. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Naast het tegengaan van verspilling, vinden wij zorgvuldige omgang met jouw gegevens ook belangrijk. In deze privacyverklaring informeren we je hoe we met jouw gegevens omgaan.

Contactgegevens


SeedFair verwerkt de persoonsgegevens. SeedFair is een handelsnaam van:

Food & Agri Ventures BV
AdresParkweg 53, 3603AB, Maarssen
Websitewww.seedfair.com
E-mailinfo@seedfair.nl

Als je specifieke vragen hebt over het verwerken van je gegevens, dan kun je ons een e-mail sturen via info@seedfair.nl.

Persoonsgegevens


De persoonsgegevens die wij verwerken krijgen we primair van jou: bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via onze website, e-mail of telefoon. Daarnaast kan het in sommige gevallen voorkomen dat we gegevens voor onze dienstverlening verkrijgen via een derde partij.

Wij verwerken diverse categorieën persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Welke gegevens wij precies verwerken is afhankelijk van de reden van ons contact.

Algemeen contact

Wanneer je ons een e-mail of bericht via de website stuurt, verwerken wij ten hoogste de volgende persoonsgegevens:

 • E-mail adres
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer

Dit doen wij om je vraag, opmerking of klacht zo goed mogelijk af te kunnen handelen.

Inschrijving Nieuwsbrief

Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief of updates per e-mail, verwerken wij ten hoogste de volgende persoonsgegevens:

 • E-mail adres
 • Naam

Deze gegevens gebruiken we om je de nieuwsbrief te versturen en te zorgen dat we je bij de juiste naam aanspreken.

Gebruik website en login

Wanneer je onze website bezoekt en gebruik maakt van functionaliteiten achter een login, dan verwerken wij ten hoogste de volgende persoonsgegevens:

 • E-mail adres
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Bied- en koopgedrag

Deze gegevens gebruiken wij om biedingen en verkopen correct af te ronden en om te analyseren hoe onze website presteert en verbeteringen aan te brengen in onze dienst.

Grondslagen

Natuurlijk verwerken wij al die gegevens niet zomaar. Onze verwerkingen kennen verschillende grondslagen:

Noodzaak voor uitvoering overeenkomst

Wanneer je inlogt, een bieding of aanschaf doet bij ons platform, zijn wij voor de uitvoering van de overeenkomst genoodzaakt om enkele gegevens te verwerken.

Wettelijke verplichting

Wij zijn wettelijk verplicht om enkele persoonsgegevens te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting om financiële administratie te bewaren.

Gerechtvaardigd belang

Voor onze klantenservice en afhandeling van verzoeken of vragen is er een gerechtvaardigd belang in het verwerken van persoonsgegevens.

Toestemming

Wanneer we jou gegevens verwerken op basis van toestemming, dan zullen we dat, per verwerking, afzonderlijk aan je vragen. Zoals bijvoorbeeld bij de nieuwsbrief of cookies.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, geven wij niet zomaar door aan anderen. Toch kunnen we in bepaalde gevallen gegevens uitwisselen met derden. SeedFair kan voor de eerder genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van anderen, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. Deze mogen jouw gegevens alleen verwerken voor de voorgenoemde doeleinden.

Het kan ook zijn dat wij jouw persoonsgegevens verstrekken wanneer we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Wij zullen je gegevens nooit aan iemand anders geven voor commerciële doeleinden, tenzij je daar expliciet mee akkoord bent gegaan.

Doorgifte buiten de EER

De EER staat voor de Europese Economische Ruimte. Naast de EU-landen, betreft dit Lichtenstein, Noorwegen en IJsland. Je persoonsgegevens kunnen buiten dit gebied verwerkt worden, in het bijzonder in de VS van Amerika. Wij hebben overeenkomsten gesloten met de partijen die jouw gegevens daar verwerken, waardoor wij kunnen waarborgen dat zij aan de wetgeving in Nederland voldoen.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaren van gegevens

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die we eerder in deze verklaring hebben genoemd. Bepaalde gegevens kunnen langer bewaard worden omdat we ons moeten houden aan een wettelijke bewaarplicht, zoals de fiscale bewaarplicht. Zo zullen we bepaalde gegevens van verkopen 7 jaar bewaren. De meeste personeelsgegevens bewaren we 5 jaar. Andere gegevens worden doorgaans niet langer dan een jaar bewaard.

Beveiliging van gegevens

SeedFair heeft jouw gegevens op meerdere manieren beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.
Online maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jij je registreert, of middels onze website gebruik maakt van onze dienstverlening.

Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek, ontvang je binnen 1 maand een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou in ons bezit hebben. Je kunt altijd een verzoek doen om je gegevens aan te laten passen, aan te vullen, te verwijderen, te anonimiseren of af te schermen. Je kunt ook een toestemming die jij ons eerder hebt gegeven, intrekken.

Ook kun je verzoeken om de overdracht van je gegevens, of bezwaar aantekenen tegen de verwerking vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Als je een klacht hebt over de manier waarop wij gegevens verwerken, laat het dan vooral aan ons weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing

Het kan zijn datSeedFair deze verklaring aanpast. Nieuwe versies publiceren we altijd op onze website. Wij raden je daarom aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.